Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op door Kunst en Cultuur Academie uitgevoerde activiteiten.

Via de site van Kunst en Cultuur Academie kan je je aanmelden voor een cursus, workshop of lezing van Kunst en Cultuur Academie.

1. EIGEN ACTIVITEITEN Kunst en Cultuur Academie

Bepaalde activiteiten organiseert Kunst en Cultuur Academie in eigen beheer. Bij deze activiteiten schrijft u rechtstreeks in bij Kunst en Cultuur Academie. Dit kan via onze website of via de administratie van Kunst en Cultuur Academie. Alle informatie met betrekking tot deze activiteit alsmede de inschrijving/bevestiging en financiële afhandeling verloopt via Kunst en Cultuur Academie.

2. PRIVACY

Je gegevens worden vastgelegd in de Kunst en Cultuur Academie-cursisten&gebruikersadministratie. Die gegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die van belang zijn voor je activiteit, de voortgang ervan of een vervolg erop. Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan anderen (derden).

Leerlingen gaan akkoord met beeld- en geluidsopnamen door of in opdracht van Kunst en Cultuur Academie. Dit kan zijn tijdens cursussen, workshops en lezingen en in en om Kunst en Cultuur Academie. Kunst en Cultuur Academie mag deze opnamen gebruiken in publicaties van of namens Kunst en Cultuur Academie, zonder daarvoor enige vergoeding aan je verschuldigd te zijn. Kunst en Cultuur Academie kan het maken van beeld- en geluidsopnamen door derden te allen tijde verbieden tijdens lessen en presentaties.

3. AANSPRAKELIJKHEID

Kunst en Cultuur Academie is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of verlies van eigendommen van ‘gebruikers’ en hun cursisten. Kunst en Cultuur Academie is niet aansprakelijk voor de uitvoering van hun activiteiten en/of het nakomen van hun afspraken.

4. KORTINGEN

5. KORTINGSREGELINGEN VAN DERDEN

Deelnemers uit Maassluis met een minimum inkomen kunnen een beroep doen op het Sociaal Cultureel Reductiefonds. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente.

6. MATERIALEN

Kunst en Cultuur Academie biedt tegen inkoopprijs basismaterialen aan zoals klei, papier en glazuren. Deze zijn verkrijgbaar in Kunst en Cultuur Academie, in de winkel of in sommige gevallen bij de ‘gebruiker’. Cursisten rekenen via de ‘gebruiker’ individuele kosten als bakgeld voor keramiek af.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Kunst en Cultuur Academie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die de cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernielingen tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid van Kunst en Cultuur Academie wordt vastgesteld.

8. GEBRUIK VAN FOTO- EN BEELDMATERIAAL

Kunst en Cultuur Academie maakt tijdens het cursusseizoen regelmatig foto’s en filmpjes van haar activiteiten of activiteiten die door ‘gebruikers’ van Kunst en Cultuur Academie worden georganiseerd (cursussen, lezingen en workshops). Indien u bezwaar heeft tegen het automatisch gebruik van fotomateriaal waarop u of uw werk voorkomt dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de administratie onder vermelding van naam en cursus.

9. PERSOONSREGISTRATIE

Op grond van deze wet verstrekt Kunst en Cultuur Academie geen informatie uit het gebruikers- en cursistenbestand aan derden, tenzij dit noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen. Ook geeft Kunst en Cultuur Academie geen privégegevens door van het eigen personeel of de docenten die activiteiten aanbieden in Kunst en Cultuur Academie. Met gebruikers wordt overlegd wat door de receptie van Kunst en Cultuur Academie kan doorgegeven worden aan informatie aan (mogelijk nieuwe) cursisten.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door verder te gaan, stemt u in met ons gebruik van cookies.